TIG svejsning aluminium

Se mere på TIG svejsning ab Aluminium her: Svejsning

TIG svejsning
Tig står for tungsten inaktiv gas, og er ligesom MIG/MAG-svejsning en beskyttelsesgassvejsning. TIG svejsning og processen går ud på, at en inaktiv gas ledes gennem svejsehovedet og ned på selve svejseemnet. Dette gør, at smelteområdet bliver beskyttet mod andre gas former som ilt og andet. Dette er rigtig vigtigt, da man ellers kan risikere, at materialet vil oxidere eller lignende. Dette giver nemlig et rigtig dårligt resultat. Derfor er det også vigtigt, at man snakker med nogle professionelle, og får den rette rådgivning, så man får den rigtige svejsning.

Certifikatsvejsning
Svejsning er en proces, hvor man sammenfører to objekter/materialer ved at smelte deres overflader. Svejsning er en metode, der ofte bruges, når metaller eller termoplast skal sammenføjes. Svejsning har eksisteret i mange år, da den blev udviklet i 1880’erne i USA. Eller det gjorde en af metoderne i hvert fald. Der findes nemlig flere forskellige svejsemetoder. Den første, der blev udviklet, var modstandssvejsning. Derefter kom gassvejsning og pulversvejsning. Selv indenfor disse kategorier findes der flere metoder. Hvilken metode der skal bruges afhænger meget af materialet, samt hvordan dette skal sættes sammen.

Hvis man har en forestående svejseopgave, så er det vigtigt, at man vælger nogle professionelle til at udføre denne. En måde, man kan sikre sig dette på, er ved certifikatsvejsning. På denne måde sikre du dig, at din svejser har alle de rette certifikater til at kunne løse opgaven på bedste vis.